Taşköprü Belediyesi

CAMİLERE İLİŞKİN İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

Geri

CAMİLERE İLİŞKİN İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

6 Haziran 2020

T.C.
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI


KARAR TARİHİ   : 25/05/2020
KARAR NO         : 24


İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid- 19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan tedbirler kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.
Gelinen aşamada 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Çiftlikköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında Çiftlikköy Kaymakamı Ömer BİLGİN başkanlığında 25/05/2020 tarihi saat 15.30’da Kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Koronovirüs (Covid-19) salgını ile ilgili Koronavirüs Tedbirleri (Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi)/ne ilişkin bila tarihli ve bila sayılı İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) Genelgesi kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.
          
  KARAR:           
Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmasına, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulmasına,

        2) Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılmasına,

        3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınmasına, cuma namazları ise cami içerisinde kılınmamasına,

        4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,

        5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmamasına, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasına,

        6) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılmasına, 
   
        7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olmasına)

        8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine

        9) Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına,

        10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülük tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatinin kullanıma sunulmasına, cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilmesine,

        11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmamasına,

        12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanmasına,

        13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesine,

        14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanmasına,

        15) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,

16) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmemesine, 

        17) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde ayarlanmasına,

        18) 17.maddeye göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılmasına, İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

19) İlçe Müftülüğü ve Belediye Başkanlıklarınca, Cuma namazlarının kılınacağı alanların krokisinin hazırlanmasına, hazırlanan krokilerin her camii girişine ve Cuma namazı için belirlenen alanların girişine asılmasına, krokileri kaymakamlık, belediye başkanlıkları ve ilçe müftülüğü internet sitesinde yayımlanmasına,

        20) Cuma Namazı;

        1) Cuma namazı kılmak için belirlenen camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar hazırlanacak duyuru metni ile halka anons şeklinde ve internet sitelerinde kamuoyuna duyurulmasına,

        2) Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulmasına,

        3) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınmasına,

        4) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanmasına,

        5) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınmasına, Bu düzenin sağlanması için "Cuma Heyeti" ve kolluk personelinin birlikte görev almasına,

        6) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanmasına,

         7) Genelgede belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dâhilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilmesine, kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirilmesine,


        8) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,

        9) Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınarak tamamlanmasına,

10) Cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin yollara taşması ihtimaline karşı, yan yolların trafiğe kapatılmasına, ilgili kurumlarca gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, (Belediye Pazar Yeri ve Özdilek AVM arasındaki yolun, Belediye Halı Saha ve Parkın Yanındaki Yol, Siteler Camii, Sultaniye Camii, 500 Evler İmamı Azam Camii, Gacık Köyü Camii, Laledere Köyü Camii, Kılıç Köyü Camii, Burhaniye Köyü Camii)

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.
             Ömer BİLGİN                          A.Murat SİLPAGAR                        Dr.Ali DAŞTAN
                Kaymakam                           Çiftlikköy Belediye Başkanı                İlçe Sağlık Müdürü
               Şefik ARICA                                                                                Muhsin KURUMAZ
        İlçe Tarım ve Orman Müdürü                                                                Serbest Eczacı

 


EVRAKLAR :


1 ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAZISI

2 ) İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

DİĞER DUYURULAR