Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

 

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

 

          1 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkındaki Tebliğ’in 39.maddesinin 2.fıkrasında; “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” denilmektedir.

          Başkanlık Makamının 05.02.2018 tarih ve 69 sayılı Olur’u ile hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınavın “Uygulamalı” şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

          Uygulamalı sınav 15.03.2018 Perşembe günü saat 09:00’da çalışma alanlarında yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan işçilerin listesi ve sınav takvimi ekte sunulmuştur.

          Sınavda başarılı ve başarısız olanlar kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

           Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Yazı İşleri Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

           Sınav takvimindeki saat ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.       

           06.03.2018

           İlanen duyurulur.

 

 

Ek: 1- Taşeron İşçi Listesi ve Sınav Takvimi

 

 

                                                                                                               Nedret GÜLEN

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞERON İŞÇİ LİSTESİ VE SINAV TAKVİMİ

Sıra No

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

ÇALIŞTIĞI BİRİM GÖREVİ

SINAV TARİH VE SAATİ

  1

Şaban AKAY

107******74

Fen İşleri Müd.

Şoför

15.03.2018

09:00

  2

Aydın KARA

430******90

Fen İşleri Müd.

Şoför

15.03.2018

09:00

  3

Sinan YÜCELİN

605******20

Fen İşleri Müd.

Şoför

15.03.2018

09:00

  4

Rıdvan AKTAŞ

115******96

Fen İşleri Müd.

Su Kanal.Elemanı

15.03.2018

09:30

  5

Berkay KILIÇ

440******02

Fen İşleri Müd.

Su Kanal.Elemanı

15.03.2018

09:30

  6

Arif UYANIK

433******16

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

  7

Arif EVREM

189******62

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

  8

Emrah ÜNLÜ

472******68

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

  9

Caner NALBANTOĞULLARINDAN

465******04

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

10

Ferhat ŞAHİN

475******38

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

11

Adile DÜVENCİ

416******40

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

12

Zübeyde YILMAZ

422******92

Fen İşleri Müd.

Temizlik Elemanı

15.03.2018

10:00

13

Serkan YILMAZ

299******40

Fen İşleri Müd.

Çöp Arkası Elemanı

15.03.2018

10:30

14

Salih SOYYİĞİT

341******24

Fen İşleri Müd.

Çöp Arkası Elemanı

15.03.2018

10:30

15

Orhan KORUCU

420******64

Fen İşleri Müd.

Çöp Arkası Elemanı

15.03.2018

10:30

16

Kadir KAYA

463******92

Fen İşleri Müd.

Kepçe Yağcısı

15.03.2018

11:00

17

Nazmi KURTULMUŞ

319******96

Fen İşleri Müd.

Elektrikçi

15.03.2018

11:00

18

Yüksel ERDEMİR

184******82

Fen İşleri Müd.

Su Sayaç Okuma El.

15.03.2018

11:30

19

Mustafa DEMİR

245******32

Fen İşleri Müd.

Çaycı

15.03.2018

12:00

20

Ayşenur Sena GÜLEN

468******08

Fen İşleri Müd.

Sekreter

15.03.2018

12:00

 

TOP