157 ADA 1 PARSEL, 300 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 301 ADA 1 PARSEL ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNE AİT PARSELASYON PLANI

157 ada 1 parsel, 300 ada 1 ve 2 parseller ile 301 ada 1 parsel Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait Parselasyon Planı

İLAN


Beldemiz G22C08b2b - G22C9a la pafta, 157 ada 1 parsel, 300 ada 1 ve 2 parseller ile 301 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun l 8 maddesi ve ilgili yönetmeliklerine istinaden hazırlanarak Belediye Encümenimizin 22.07.2020 tarih ve l 8 sayılı kararıyla onanan arsa ve arazi düzenlemesine ait parselasyon planı, ada dağıtım cetvelleri ve DOP hesap cetveli 3194 sayılı İmar Kanununun l 9. maddesine istinaden 05.08.2020 tarihinden itibaren l ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.