Taşköprü

Konumu: Taşköprü; Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı köyü ve Marmara denizi ile çevrili olup, Yalova-Kocaeli karayolu üzerindedir. Taşköprü, Samanlı Dağlarının  bir kolu olan Davuldöven  eteklerinde kurulmuştur. Batısında Dökme Tepe, kuzeyinde Kara Tepe, adıyla bilinen iki tepe vardır.

Adı – Tarihçesi: Beldenin adının Taşköprü olarak anılmasına sebep olan köprü, köyün kuzey tarafındaki bir derenin üzerinde, bugün de kullanılmakta olan bir köprüdür. Köprü yarı daireler şeklinde ayaklar üzerine oturtulmuş, kesme taşlarla yapılmış, kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 400 yıllık olduğu rivayet olunan tarihi bir köprüdür.

Taşköprü beldesi, 1902 yılında Bulgaristan’ın Aydos kasabasından gelen 15 hanelik bir akraba topluluğunun bulunduğu bir köydür. Gelenler önceleri hava alanının olduğu bölge kenarına yerleşmişler, belli bir süre sonra sıtma ve sineklerden rahatsızlık duyarak, ikametgahlarını, ormanlık olması ve hayvancılık yapılabilecek meralara sahip olması nedeniyle şimdiki alana nakletmişlerdir. Taşköprü, daha sonra çevreden gelenlerin yerleşmesiyle genişlemiş, önce Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine, ardından Yalova’ya bağlanmıştır. Önceleri muhtarlık statüsü ile idare edilen köy, İçişleri Bakanlığı’nın 1991 tarih ve 38732 sayılı karan ile belde şekline dönüştürülerek belediye statüsüne kavuşturulmuş ve 7 Haziran 1992 tarihinde yapılan mahalli idareler ara seçimlerinde fiilen belediye olarak teşekkül etmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, komşu köyler olan Kılıç, Laledere ve Çukurköy’ de yaşayan  Rumlar’ın, Yunanlılar’ın etkisinde kalarak, rahatsız etmeye ve hayvanlarını çalmaya başlaması üzerine, bazı aileler, Karamürsel’in Sermayecik, Pilav Tepe , Kaynarca köylerine gitmişlerdi. Yetişkin erkeklerin bir çoğu Demir Hulusi komutasında görev almıştır. Taşköprü’den Selim Ağa resmi kayıtlara geçen ve kendisine madalya verilen kişilerdendir. Savaş yıllarının sona ermesiyle köy, kalkınma ve ilerleme mücadelesi içine girmiştir.

Coğrafi Yapı: Davuldöven eteklerinde kurulmuş olan belde, hemen-hemen düzlük bir alan üzerindedir. Beldenin tek akarsuyu Kılıç deresidir. Belde, akarsuyun taşıdığı alüvyon topraklar üzerindedir.

Nüfus: 2000 yılı nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 3.768’dir. I 997 yılında yapılan nüfus sayımında 33.055 olan nüfus, son üç yıl içinde % 23,34 (713 Kişi) artmıştır.

Ekonomi ve Tarım: Taşköprü’de fazla gelişmiş olmayan ekonomik ve ticari hayat, 1960’li yıllara doğru hareketlenmeye başlamıştır. Tarla tarımından sebzeciliğe yönelme olmuştur. Yetiştirilen sebzeler-. toplu olarak taşınarak satılmaya başlanmıştır. Sebze yetiştiriciliği devam ederken bir yandan da meyve ağaçları dikim çalışmaları sürdürülmekteydi. Bu çalışmalara geçişte Ahmet İSVAN önderlik etmiştir. İSVAN, Taşköprü insanlarının kendi çiftliğinde çalışarak gelir sağlaması yanında, halka meyve ziraatına geçiş yapmaları konusunda rehberlik etmiştir. Taşköprü’de geçim; tarla, bahçe ziraatı ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. Elma, armut, ayva, ceviz, kiraz gibi meyveler ile yaz-kış sebzeleri yetiştirilmektedir.

Sanayi: Belde sınırları içinde ülkemiz ve dünya akrilik ve kimya sanayinin önemli kuruluşları mevcuttur. 1970’li yılların başında AK-SA fabrikasının kuruluş çalışmaları başlamış ve bir çok kişi fabrika inşaat alanına çalışmıştır. Sonrasında başka fabrikalar da yapılmaya başlanmış ve böylece iş imkanları artmıştır. Başka yerlerden Taşköprü’ye yerleşmeler nedeniyle, çevredeki tarla ve arsa fiyatları yükselmiştir. Artan nüfus ile beraber ihtiyaçlara cevap verebilecek bakkal, fırın, kırtasiye, marangoz atölyesi açılması ve pazar kurulması gibi ticari faaliyetler başlamıştır. Belde sınırları içinde yer alan AK-SA Akrilik- Kimya Sanayi akrilik elyaf, Ak-Al Tekstil Sanayi akrilik iplik, Ak -Tops Tekstil Sanayi akrilik tops, Yalova Elyaf ve İplik Sanayi akrilik elyaf, Ak-Akim Kimya Sanayi kimyasallar üreterek, Yalova ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Yalova’da halen faaliyette olan sanayi sitesi de Taşköprü beldesi sınırları içindedir. 375 işyeri kapasiteli olan Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi, 1995 yılından bu yana hizmet vermektedir. Küçük Sanayi Sitesi, üyelerin kendi imkanları ile yaptırılmıştır. Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi’nde karşılaşılan problem, 64 işyerinin yapılacağı alanda hafriyat sonrası meydana gelen heyelandır. İnşaat başlangıcında dikkate alınmayan bu durum, söz konusu dükkanların yapımı için hafriyata başlandığında ortaya çıkmış, Afet İsleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmesine rağmen mevzuat gereği herhangi bir sonuca varılamamıştır. Ekonomik kriz öncesi 276 faal işyerinde toplam 1200 çalışan bulunan Site, kriz nedeniyle kapasitesini düşürmek zorunda kalmış ve halen 209 faal işyeri ile 564 çalışanı bulunmaktadır.

Ulaşım: Beldenin Yalova’ya uzaklığı 11 km.dir. Belde belediyesine ait otobüsler ile diğer minibüs ve otobüsler, tarifeli ve tarifesiz seferler ile ilçe ve il merkezine ulaşımı sağlamaktadırlar.

Eğitim: Beldede Taşköprü İlköğretim Okulu ve Aksa Meslek Lisesi okulları bulunmaktadır. Taşköprü İlköğretim Okulu 1993 yılında eğitime açılmış olup, 15 ana sınıfı ve 522 ilköğretim öğrencisine, 20 öğretmen ve personel ile hizmet vermektedir. Aksa Meslek Lisesi, 1992 yılında eğitime açılmış olup, üç okuldan oluşmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi 1992, Anadolu Teknik Lisesi 1996 ve Anadolu Meslek Lisesi 1997 yılında eğitime açılmıştır.

Aksa Meslek Lisesi:  Bilgisayar, elektronik, proses dallarında, 6 derslik, laboratuvar, atölye, kütüphane, yemekhane, spor salonu bölümleri ile hizmet vermektedir.

Sağlık: Beldede, Taşköprü Sağlık Ocağı, 2 pratisyen hekim, 1 sağlık memuru, 2 hemşire, 4 ebe ve 1 hizmetli olmak üzere, toplam 9 personel ile hizmet vermektedir. Sağlık ocağında 2001 yılı tespitlerine göre 3.800 kişiye hizmet verilmekte olup, 2001 yılı ilk altı aylık donemde 2.476 kişi muayene edilmiştir.

Toplumsal Yaşam: Beldede  futbol kulübü, karete ihtisas klübü, Ata savunma sporları klübü, avcılık ve atıcılık derneklerinin dışında, camilerin temizlik, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği bulunmaktadır. Taşköprü beldesi Sağlık Ocağı yaşatma Güzelleştirene ve çevre Koruma Derneği de sağlık ocağına çeşitli konularda yardımcı olmak ve çevre ile ilgili konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Taşköprü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi de, beldede faaliyet gösteren kuruluşlardandır.

TOP